Dickshomepage

Medisch-Verpleegkundige
Protocollen en Richtlijnen

 
Welkom op mijn website.          Voor suggesties of opmerkingen graag even op reactie klikken.
     
     
     
   
               
     
Google Custom Search
   
               
De website zorgprotocollen.nl zal binnenkort niet meer in deze vorm beschikbaar zijn. De website wordt in goed overleg binnenkort overgedragen aan Vilans.
Vilans zal u via deze webpagina verder informeren over de mogelijkheden voor het gebruik van richtlijnen en protocollen voor voorbehouden en risicovolle handelingen.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de opbouwende kritiek en het vertrouwen in de afgelopen 14 jaar.

Op deze website kun je verschillende medisch-verpleegkundige protocollen en richtlijnen raadplegen.

 

Toelichting

Via deze website kun je verschillende medisch-verpleegkundige protocollen en richtlijnen raadplegen.
De website wordt onderhouden door een verpleegkundige (niet praktiserend)

De protocollen worden voor individueel gebruik beschikbaar gesteld omdat de auteur van mening is dat kennis moet worden gedeeld.

Met zowel de website als de inhoud van de website worden geen commerciële belangen nagestreefd om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Het is mede daarom niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief de protocollen) te gebruiken binnen organisaties die commerciële doeleinden nastreven. Advertenties worden niet geplaatst.

Voor de samenstelling van deze protocollen is gebruik gemaakt van bijna alle beschikbare Nederlandse verpleegkundige leerboeken uit de periode 1960 tot heden. Met name de boeken van Quanjer / van der Molen en de serie "In Goede Handen" hebben hierbij als leidraad gefungeerd. De verpleegkundeboeken van latere tijd tot op heden zijn slechts geraadpleegd om te beoordelen of en waar wijzigingen nodig waren.
De meeste protocollen op deze website zijn "consenses based" omdat er in de dagelijkse praktijk op enig moment behoefte aan was.  Evidence based protocollen zijn op deze webpagina bijna niet te vinden omdat met betrekking tot de hier aanwezige protocollen géén of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is gedaan (het wezenlijke kenmerk voor Evidence based protocollen). De meeste protollen op deze website zijn wel tot stand gekomen binnen een vakgroep verpleging en / of diverse werkgroepen.
Daarbij bestond over elk protocol consensus tussen de verpleegkundigen en artsen en, indien van toepassing, met andere beroepsgroepen (fysiotherapeuten, diëtist, tandarts).
De meeste protocollen en richtlijnen zijn inmiddels (2015) geactualiseerd.

Wanneer daartoe aanleiding bestaat zullen de protocollen worden geactualiseerd. Suggesties zijn van harte welkom.

Via het alfabet kun je snel naar een protocol zoeken op de beginletter van betreffende document.

Naar aanleiding van veel vragen is achtergrondinformatie met betrekking tot protocollen opgenomen en is een relatie gelegd met wetgeving.

Naar: Wet BIG en protocollen
Naar: Achtergrondinformatie Protocollen
Naar: Literatuur

De meeste protocollen en richtlijnen kun je gewoon printen.
Het protocol of de richtlijn kun je ook downloaden in PDF-formaat.
Laat het mij wel even weten als je één of meer protocollen en/of richtlijnen download.
Organisaties die deze protocollen willen gebruiken worden verzocht hiervoor eerst toestemming te vragen.

Opmerking:

De protocollen en richtlijnen, hoewel richtinggevend, zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener en/of ondersteuner. Elke zorgverlener en/of ondersteuner kent en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in deze. Overleg zo nodig met de arts en/of direct leidinggevende.

Op deze website staan enkele protocollen en richtlijnen die niet meer zo vaak in de praktijk voorkomen. Zij worden gehandhaafd omdat de website ook vanuit het buitenland (waaronder ontwikkelingslanden) wordt geraadpleegd.

 
 
               

Home

Copyright 2002 - heden © Dick Slagter All rights reserved

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 30 juli 2016